อีเมล์/Username Password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาตรี ปริญญาโท
  • คณิตศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • เคมี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปริญญาเอก
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   

เว็บไซต์ศิษย์เก่าคณะอื่นๆ

ท่านกำลังอยู่ที่ SCiENCEUBU > เว็บบอร์ด > หลักสูตร > รับสมัครนักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย
Share

นุช

รับสมัครนักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย

www.tdo-solarcell.orgรับสมัครหัวหน้าโครงการ/นักวิจัย

กลุ่มงาน Material Technology and Characterization ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสำหรับเทคโนโลยีด้านการตรวจวัดพารามิเตอร์ของเซลล์แสงแดด ให้ตรงกับโครงสร้างที่ต้องการ

คุณสมบัติ

- งานวิจัยเต็มเวลา หรือนอกเวลา

- วุฒิการศึกษา ปริญญาโท - เอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

- มีประสบการณ์งานวิจัยสาขา Solid-state Technology, Semiconductor characterizations จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ---------------------------------------รับสมัครนักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย

กลุ่มงานการพัฒนาโครงสร้างโซลาร์เซลล์ ศึกษาทฤษฎีและพัฒนาแบบจำลองทางฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร

- ชาย/หญิง

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ ความชำนาญ ด้านฟิสิกส์ ของสารกึ่งตัวนำ

- มีความรู้ ความชำนาญ ด้านคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม

นุช เมื่อ 26 ก.ย. 2549 เวลา 00:00:00 IP: 161.246.45.40

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ข้อความ
ชื่อผู้โพส

* เว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาลบประกาศที่ไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล *
แล้วกด


กลับหน้าหลัก | เว็บไซต์ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
©2011 www.scienceubu.com Allright reserved.